Üye Girişi | Bize Ulaşın
Ana Sayfa

Kurumsal Üyelik Kimler İçindir?


Otoraba.com Kurumsal Üyelik, Otomobil Galerisi, Motosiklet Galerisi, Araç Kiralama Şirketi, Oto Bayii ve Oto siteleri gibi ticari amaçla araç alım satımıyla iştigal eden firmalar içindir.
Dilerseniz, ücretsiz firmaniz.otoraba.com şeklinde web sitesiniz de olabilir.

Otoraba.com'da neden Kurumsal Üye Olunur?

Ücretsiz
İlan kayıt vb. hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor.
Özel Web Sitesi
Sitemizde ilanı olan her kurumsal üyemize ücretsiz firmaniz.otoraba.com şeklinde web sitesi hediye ediyoruz.
Galeri Sayfasında Listelenme
Sitemizde ilanı olan her kurumsal üyemiz, sitemizdeki 'Galeriler' sayfasında listelenir.
Sınırsız İlan
Otoraba.com'da her üye istediği kadar araç ilanı verebilir.
Basit
İnternetin en basit ilan kayıt sistemi. Sadece 5 dk çay molasında ilanınız yayında.
Hızlı
En yeni sunucu altyapısı ve network altyapısıyla hizmet veriyoruz.
Yüksek Ziyaretci
İlanınız, Türkiye'nin en büyük sitelerinde dönüşümlü gösterilsin.
Büyük Resimler
8 tane 800x600 büyüklüğünde araç resmi gösterebilirsiniz.
  * İşaretli alanların doldurulması zorunludur.
Firma Bilgileri
* Firma Tipi :
* Firma Ticari Sicil Ünvanı :
* Firma Kısa Adı :
* İl / İlçe / Semt : / /
* Adres :
Yetkili Kişi
* Adı Soyadı :
* Sabit Telefon : dahili ()
Cep Telefonu :
Fax Numarası :
Üyelik Bilgileri
* E-posta Adresi :
* Şifre :
* Şifre (Tekrar) :
Kullanıcı Sözleşmesi
* Kullanıcı Sözleşmesi :
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi, OTORABA.COM'a ait (aşağıda kısaca "OTORABA.COM" olarak anılacaktır) ait http://www.otoraba.com adresinde bulunan OTORABA isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
1) - MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile Üye kullanıcı adı ve şifresinin kendisine ulaşmasından itibaren OTORABA.COM tarafından galeri, bayi ve kiralama şirketleri portföyünde bulunan vasıtaları satmak ya da kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
2) - MÜŞTERİ portföyünde bulunan vasıtalara ait bilgileri ve varsa resimleri OTORABA.COM'a iletecek olup, OTORABA.COM bunları web sitesi içerisinde ve tamamen sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. OTORABA.COM'un elinde olmayan teknik arızalardan dolayı hizmeti sağlayamadığı hallerde MÜŞTERİ, OTORABA.COM'u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3) - MÜŞTERİ'nin OTORABA.COM'da belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ OTORABA.COM üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.
4) - MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, OTORABA.COM tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, OTORABA.COM bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.
5) - OTORABA.COM isimli internet sitesinin amacı, otomotiv sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden OTORABA.COM'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ'nin OTORABA.COM üzerinden satışa arzedeceği vasıtalarla ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta OTORABA.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6) - MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının OTORABA.COM üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
7) - MÜŞTERİ, OTORABA.COM üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde OTORABA.COM'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.
8) - MÜŞTERİ, OTORABA.COM üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile OTORABA.COM tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde OTORABA.COM'un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.
9) - MÜŞTERİ, OTORABA.COM üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, OTORABA.COM üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin OTORABA.COM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen OTORABA.COM tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.
10) - OTORABA.COM her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda OTORABA.COM'un sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır. Şu kadar ki, MÜŞTERİ'ye üyelik paketi kapsamında sunulan promosyonların bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilecek bedelden mahsup edilecek olup promosyon bedelinin iade edilecek bedelden fazla olması halinde MÜŞTERİ arada kalan bu bedeli OTORABA.COM'un ilk talebinde derhal ödeyecektir. Söz konusu ödemenin MÜŞTERİ tarafından yapılmaması halinde 11. maddede belirlenen temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.
11) - MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda OTORABA.COM kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında OTORABA.COM hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.
12) - MÜŞTERİ, OTORABA.COM'a vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece OTORABA.COM internet sitesinde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin OTORABA.COM'a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir.
13)- MÜŞTERİ, OTORABA.COM'a ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.
15) - MÜŞTERİ ile OTORABA.COM arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin üyelik başvurusu formunun eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde OTORABA.COM tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.
16) - MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda "Müşteri Bilgileri" başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak OTORABA.COM'a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
17) - İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

Güvenlik Numarası
* Lütfen yandaki resim içerisindeki 4 rakamı alttaki kutucuğa giriniz.


Arkadaşına Tavsiye Et

Anasayfa  |  2.el Araba  |  2.el Ticari Araç  |  2.el Motosiklet  |  Hesabım |  Galeriler  |  İlan Verme  |  Twitter  |  Facebook
 
Otoraba.com, sahibinden ya da galeriden 2. el araba, ticari araç ve motosiklet almak, satmak ya da kiralamak isteyen internet kullanıcılarının buluştuğu bir araç portalidir. Sitemiz üzerinde yayınlanan tüm ilanların içeriğinden ilan sahipleri sorumludur. İlanlarda verilen bilgilerin doğruluğundan otoraba.com sorumlu tutulamaz. 2.el oto, ticari araç ya da motosiklet alırken ya da kiralarken mutlaka aracı titizlikle kontrol ediniz. Gözünüzle görüp, kontrol ettirmediğiniz hiçbir araç için kapora ödemeyiniz. İleride doğabilecek yasal durumlar dolayısıyla sitemizde yapılan her işlem kaydedilmektedir. Otoraba.com, üyelerine ait hiçbir bilgiyi diğer kurum ya da kuruluşlarla paylaşmamaktadır.